Sijoittajat

Tiedotteet


Päivämäärä Aihe
15.11.2007 Elecster Oyj:n taloudellinen tiedottaminen

Hallinnointi


Elecster Oyj:n hallitus
Jukka Halonen

Jukka Halonen
Syntymävuosi:1963
Koulutus: diplomi-insinööri
Päätoimi: Elecster Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa eri tehtävissä vuosina 1988 –2002 ja 2003 -.
Aurora Borealis Teknologiakeskus Oy:n toimitusjohtaja 2002-2003.
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 1996, puheenjohtaja vuodesta 2002 lähtien.
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistus yhtiössä: 38.230 osaketta (30.6.2018)
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja oikeudet: -Jarmo Halonen

Jarmo Halonen
Syntymävuosi: 1952
Koulutus: diplomi-insinööri
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa 1978-2017, josta toimitusjohtajana vuodesta 1988 lähtien 28.2.2017 saakka.
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 1986
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, hallintoneuvoston jäsen, BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, hallituksen puheenjohtaja, Bio Bones Oy, hallituksen jäsen
Osakeomistus yhtiössä: 7.694 osaketta ja määräysvaltayhteisön omistus 3.000 osaketta (30.6.2018)
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja oikeudet: -Hilkka Tuori

Hilkka Tuori
Syntymävuosi: 1961
Koulutus: varatuomari, Bachelor of Arts (Hons) York University, KTM
Päätoimi: asianajaja
Keskeinen työkokemus: Asianajotoimisto Olavi Leino Ky, avustava lakimies 1989 - 1990, Tietoperintä Oy, lakimies 1991 – 1994, Asianajotoimisto Olavi Leino Oy, asianajaja 1997 – 2003, Asianajotoimisto Hilkka Tuori Oy, asianajaja 2003 -
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2013
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Suomen Asianajajaliitto, valtuuskunnan jäsen, Tampereen Asianajajayhdistys ry, hallituksen jäsen
Osakeomistus yhtiössä: - (30.6.2018)
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja oikeudet: -

Osakeomistusta koskevat tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin.Elecster Oyj:n johtoryhmäArto Kinnunen

Arto Kinnunen (puheenjohtaja)
Syntymävuosi: 1962
Koulutus: KTM, Restonomi
Päätoimi: toimitusjohtaja Elecster Oyj 1.3.2017 alkaen
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj, varatoimitusjohtaja 2016-2017, Sandudd Oy, toimitusjohtaja 1996 -, Aleksin Ravintolat Oy, varatoimitusjohtaja 1991 - 1996
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät -
Osakeomistus yhtiössä: Ei osakeomistusta Elecster Oyj:ssä (30.6.2018)Jukka Halonen

Jukka Halonen
Syntymävuosi: 1963
Koulutus: diplomi-insinööri
Päätoimi: hallituksen puheenjohtaja, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa eri tehtävissä vuosina 1988-2002 ja 2003-. Aurora Borealis Teknologiakeskus Oy:n toimitusjohtaja 2002-2003.
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistus yhtiössä: 38.230 osaketta (30.6.2018)Timo Juvonen

Timo Juvonen
Syntymävuosi: 1957
Koulutus: insinööri, FKT-tutkinto
Päätoimi: tuotantojohtaja, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa 2012-. Suominen Joustopakkaukset Oy, tehdaspäällikkö 1989-2011.
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: 3A Consulting Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2000 lähtien
Osakeomistus yhtiössä: 750 osaketta (30.6.2018)Risto Koskela

Risto Koskela
Syntymävuosi: 1958
Koulutus: yo-merkonomi, insinööri AMK
Päätoimi: talousjohtaja, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa 1981- 2000 ja 2006-. Analyste Oyj 2000, Tammerneon Oy 2001- 2005.
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistus yhtiössä: ei osakeomistusta Elecster Oyj:ssä (30.6.2018)Hannu Savimäki

Hannu Savimäki
Syntymävuosi: 1955
Koulutus: insinööri
Päätoimi: tuoteryhmäjohtaja meijerikoneet, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa 1979-
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistus yhtiössä: 250 osaketta (30.6.2018)


Osakeomistusta koskevat tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin.
Yhtiökokoukset

Yhtiökokous 2018


Yhtiökokous 2017


Yhtiökokous 2016


Yhtiökokous 2015


Yhtiökokous 2014


Yhtiökokous 2013


Yhtiökokous 2012


Yhtiökokous 2011


Yhtiökokous 2010

Vuosikertomukset


Elecster-konsernin vuosikertomus 2017
Annual report 2016
Elecster-konsernin vuosikertomus 2016
Annual report 2015
Elecster-konsernin vuosikertomus 2015
Annual report 2014
Elecster-konsernin vuosikertomus 2014
Annual report 2013
Elecster-konsernin vuosikertomus 2013
Annual report 2012
Elecster-konsernin vuosikertomus 2012
Annual report 2011
Elecster-konsernin vuosikertomus 2011
Annual report 2010
Elecster-konsernin vuosikertomus 2010
Annual report 2009
Elecster-konsernin vuosikertomus 2009
Annual report 2008
Elecster-konsernin vuosikertomus 2008
Annual report 2007
Elecster-konsernin vuosikertomus 2007
Annual report 2006
Elecster-konsernin vuosikertomus 2006
Annual report 2005
Elecster-konsernin vuosikertomus 2005
Annual report 2004
Elecster-konsernin vuosikertomus 2004
Elecster-konsernin vuosikertomus 2003
Elecster-konsernin vuosikertomus 2002


Osake ja omistusPerustiedot


Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa; A-sarja ja K-sarja. Osakesarjat eroavat toisistaan yhtiöjärjestyksen mainitsemalla tavalla. Yhtiöjärjestyksen mukaan kukin K-sarjan osake tuottaa 10 ääntä ja kukin A-osake yhden äänen yhtiökokouksessa. K-sarjan osakkeisiin liittyy yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukainen lunastuslauseke.

A-sarjan osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Pörssin Small Cap-listalla kaupankäyntitunnuksella ELEAV.


Osakepääoman rakenne


Osakesarja Osakkeita kpl %-osuus osakkeista %-osuus äänistä Osuus osakepääomasta, euroa
K-sarja 1.928.000 51 % 91,37 % 1.621.331,61
A-sarja 1.820.116 49 % 8,63 % 1.530.607,68
Yhteensä 3.748.116 100 % 100,00 % 3.151.939,29

Osaketietoa A-osake


Kaupankäyntitunnus ELEAV
ISIN-koodi FI0009900658
Lista NASDAQ OMX
Segmentti Small Cap
Toimiala Teollisuustuotteet
Nimellisarvo 0,00


Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2018


Nimi A-sarja K-sarja %-osuus osakkeista %-osuus äänistä
Finha Capital Oy 509.179 520.000 27,46 % 27,06 %
Okuli Oy 70.000 957.920 27,42 % 45,73 %
Halonen Irma 3.700 388.760 10,47 % 18,44 %
Tam-Kraft Oy 122.440 3,27 % 0,58 %
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 117.000 3,12 % 0,55 %
Mandatum Life Unit-Linked 100.000 2,67 % 0,47 %
Määttä Mikko 80.000 2,13 % 0,38 %
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 50.000 1,33 % 0,24 %
Korte Kauko 42.371 1,13 % 0,20 %
Halonen Jukka 11.950 26.280 1,02 % 1,30 %
Omistajatiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämiin tietoihin yhtiön omistajista. Tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin.

Liputusilmoitukset

Tiedote 6.10.2010 
Tiedote 28.12.2011

Osinkohistoria


Osakesarja 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
A-sarja 0,32 0,31 0,30 0,28 0,26 0,25 0,22 0,17 0,14 0,10 0,18 0,17 0,12 0,00
K-sarja 0,32 0,31 0,30 0,28 0,26 0,25 0,22 0,17 0,14 0,10 0,18 0,17 0,12 0,00
Sijoittajan kalenterit


Sijoittajan kalenteri 2018

22.2.2018 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2017
Vko 13/18 Vuosikertomus vuodelta 2017
19.4.2018 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
8.5.2018 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
14.8.2018 Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta
6.11.2018 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta

Sijoittajan kalenteri 2017

24.1.-22.2.2017 Suljettu ikkuna
23.2.2017 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2016
28.2.2017 Osakkeenomistajan pyyntö saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi
Vko 13/17 Vuosikertomus vuodelta 2016
12.4.-10.5.2017 Suljettu ikkuna
20.4.2017 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
11.5.2017 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
16.7.-14.8.2017 Suljettu ikkuna
15.8.2017 Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta
10.10.-8.11.2017 Suljettu ikkuna
9.11.2017 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta

Sijoittajan kalenteri 2016

23.2.2016 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015
Vko 13/16 Vuosikertomus vuodelta 2015
21.4.2016 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
12.5.2016 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
18.8.2016 Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta
10.11.2016 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta

Sijoittajan kalenteri 2015

19.2.2015 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014
Vko 13/15 Vuosikertomus vuodelta 2014
23.4.2015 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
12.5.2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
18.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta
10.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta

Sijoittajan kalenteri 2014

21.2.2014 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013
Vko 13/14 Vuosikertomus vuodelta 2013
24.4.2014 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
8.5.2014 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
14.8.2014 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta
6.11.2014 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta

Sijoittajan kalenteri 2013

21.2.2013 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012
Vko 13/13 Vuosikertomus vuodelta 2012
25.4.2013 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
8.5.2013 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
15.8.2013 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta
7.11.2013 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta

Sijoittajan kalenteri 2012

23.2.2012 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2011
Vko 13/12 Vuosikertomus vuodelta 2011
26.4.2012 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
10.5.2012 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
16.8.2012 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta
8.11.2012 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta

Sijoittajan kalenteri 2011

24.2.2011 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2010
Vko 13/11 Vuosikertomus vuodelta 2010
27.4.2011 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
12.5.2011 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
16.8.2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta
8.11.2011 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta

Sijoittajan kalenteri 2010

25.2.2010 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2009
Vko 13/10 Vuosikertomus vuodelta 2009
21.4.2010 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
12.5.2010 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
19.8.2010 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta
11.11.2010 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta

Sijoittajan kalenteri 2009

19.2.2009 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2008
Vko 13/09 Vuosikertomus vuodelta 2008
21.4.2009 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
13.5.2009 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
19.8.2009 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta
12.11.2009 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta