Sijoittajat

Tiedotteet


Päivämäärä Aihe
15.11.2007 Elecster Oyj:n taloudellinen tiedottaminen

Hallinnointi


Elecster Oyj:n hallitus


Jukka Halonen


Syntymävuosi:1963
Koulutus: diplomi-insinööri
Päätoimi: Elecster Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa eri tehtävissä vuosina 1988 –2002 ja 2003 -.
Aurora Borealis Teknologiakeskus Oy:n toimitusjohtaja 2002-2003.
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 1996, puheenjohtaja vuodesta 2002 lähtien.
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistus yhtiössä: 38.230 osaketta (30.6.2019)
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja oikeudet: -


Jarmo Halonen


Syntymävuosi: 1952
Koulutus: diplomi-insinööri
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa 1978-2017, josta toimitusjohtajana vuodesta 1988 lähtien 28.2.2017 saakka.
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 1986
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, hallintoneuvoston jäsen, BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, hallituksen puheenjohtaja, Bio Bones Oy, hallituksen jäsen
Osakeomistus yhtiössä: 7.694 osaketta ja määräysvaltayhteisön omistus 3.000 osaketta (30.6.2019)
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja oikeudet: -


Hilkka Tuori


Syntymävuosi: 1961
Koulutus: varatuomari, Bachelor of Arts (Hons) York University, KTM
Päätoimi: asianajaja
Keskeinen työkokemus: Asianajotoimisto Olavi Leino Ky, avustava lakimies 1989 - 1990, Tietoperintä Oy, lakimies 1991 – 1994, Asianajotoimisto Olavi Leino Oy, asianajaja 1997 – 2003, Asianajotoimisto Hilkka Tuori Oy, asianajaja 2003 -
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2013
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Suomen Asianajajaliitto, valtuuskunnan jäsen, Tampereen Asianajajayhdistys ry, hallituksen jäsen
Osakeomistus yhtiössä: - (30.6.2019)
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja oikeudet: -


Osakeomistusta koskevat tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin.Elecster Oyj:n johtoryhmä


Arto Kinnunen (Puheenjohtaja)


Syntymävuosi: 1962
Koulutus: KTM, Restonomi
Päätoimi: toimitusjohtaja Elecster Oyj 1.3.2017 alkaen
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj, varatoimitusjohtaja 2016-2017, Sandudd Oy, toimitusjohtaja 1996 -, Aleksin Ravintolat Oy, varatoimitusjohtaja 1991 - 1996
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät -
Osakeomistus yhtiössä: Ei osakeomistusta Elecster Oyj:ssä (30.6.2019)


Jukka Halonen

Jukka Halonen


Syntymävuosi: 1963
Koulutus: diplomi-insinööri
Päätoimi: hallituksen puheenjohtaja, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa eri tehtävissä vuosina 1988-2002 ja 2003-. Aurora Borealis Teknologiakeskus Oy:n toimitusjohtaja 2002-2003.
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistus yhtiössä: 38.230 osaketta (30.6.2019)


Timo Juvonen

Timo Juvonen


Syntymävuosi: 1957
Koulutus: insinööri, FKT-tutkinto
Päätoimi: tuotantojohtaja, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa 2012-. Suominen Joustopakkaukset Oy, tehdaspäällikkö 1989-2011.
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: 3A Consulting Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2000 lähtien
Osakeomistus yhtiössä: 750 osaketta (30.6.2019)


Aki Airaksinen

Aki Airaksinen


Syntymävuosi: 1962
Koulutus: KTM
Päätoimi: talousjohtaja, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: Elecster 2019 - . Santen Oy 2001 – 2005 ja 2006 – 2019, Säteri Oy 2005 – 2006, Puustelli Group Oy 1992 – 2000, Kone Oyj 1989-1992
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistus yhtiössä: ei osakeomistusta Elecster Oyj:ssä (30.6.2019)


Osakeomistusta koskevat tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin.
Yhtiökokoukset

Yhtiökokous 2019


Yhtiökokous 2018


Yhtiökokous 2017


Yhtiökokous 2016


Yhtiökokous 2015


Yhtiökokous 2014


Yhtiökokous 2013


Yhtiökokous 2012


Yhtiökokous 2011


Yhtiökokous 2010

Vuosikertomukset


Annual report 2018
Elecster-konsernin vuosikertomus 2018
Annual report 2017
Elecster-konsernin vuosikertomus 2017
Annual report 2016
Elecster-konsernin vuosikertomus 2016
Annual report 2015
Elecster-konsernin vuosikertomus 2015
Annual report 2014
Elecster-konsernin vuosikertomus 2014
Annual report 2013
Elecster-konsernin vuosikertomus 2013
Annual report 2012
Elecster-konsernin vuosikertomus 2012
Annual report 2011
Elecster-konsernin vuosikertomus 2011
Annual report 2010
Elecster-konsernin vuosikertomus 2010
Annual report 2009
Elecster-konsernin vuosikertomus 2009
Annual report 2008
Elecster-konsernin vuosikertomus 2008
Annual report 2007
Elecster-konsernin vuosikertomus 2007
Annual report 2006
Elecster-konsernin vuosikertomus 2006
Annual report 2005
Elecster-konsernin vuosikertomus 2005
Annual report 2004
Elecster-konsernin vuosikertomus 2004
Elecster-konsernin vuosikertomus 2003
Elecster-konsernin vuosikertomus 2002


Osake ja omistusPerustiedot


Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa; A-sarja ja K-sarja. Osakesarjat eroavat toisistaan yhtiöjärjestyksen mainitsemalla tavalla. Yhtiöjärjestyksen mukaan kukin K-sarjan osake tuottaa 10 ääntä ja kukin A-osake yhden äänen yhtiökokouksessa. K-sarjan osakkeisiin liittyy yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukainen lunastuslauseke.

A-sarjan osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Pörssin Small Cap-listalla kaupankäyntitunnuksella ELEAV.


Osakepääoman rakenne


Osakesarja Osakkeita kpl %-osuus osakkeista %-osuus äänistä Osuus osakepääomasta, euroa
K-sarja 1.928.000 51 % 91,37 % 1.621.331,61
A-sarja 1.820.116 49 % 8,63 % 1.530.607,68
Yhteensä 3.748.116 100 % 100,00 % 3.151.939,29

Osaketietoa A-osake


Kaupankäyntitunnus ELEAV
ISIN-koodi FI0009900658
LEI-tunnus 743700PEMBIJ4GPCYX48
Lista NASDAQ OMX
Segmentti Small Cap
Toimiala Teollisuustuotteet
Nimellisarvo 0,00


Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2019


Nimi A-sarja K-sarja %-osuus osakkeista %-osuus äänistä
Finha Capital Oy 509.179 520.000 27,46 % 27,06 %
Okuli Oy 70.000 957.920 27,42 % 45,73 %
Halonen Irma 3.700 388.760 10,47 % 18,44 %
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 217.000 5,79 % 1,03 %
Tam-Kraft Oy 125.547 3,35 % 0,60 %
Määttä Mikko 80.000 2,13 % 0,38 %
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 50.000 1,33 % 0,24 %
Korte Kauko 44.718 1,19 % 0,21 %
Halonen Jukka 11.950 26.280 1,02 % 1,30 %
Tilander Tapio 28.515 0,76 % 0,14 %
Omistajatiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämiin tietoihin yhtiön omistajista. Tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin.

Liputusilmoitukset

Tiedote 6.10.2010 
Tiedote 28.12.2011

Osinkohistoria


Osakesarja 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
A-sarja 0,33 0,32 0,31 0,30 0,28 0,26 0,25 0,22 0,17 0,14 0,10 0,18 0,17 0,12 0,00
K-sarja 0,33 0,32 0,31 0,30 0,28 0,26 0,25 0,22 0,17 0,14 0,10 0,18 0,17 0,12 0,00
Sijoittajan kalenterit


Sijoittajan kalenteri 2019

22.2.2019 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2018
Vko 13/19 Vuosikertomus vuodelta 2018
8.4.-7.5.2019 Suljettu ikkuna
25.4.2019 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
8.5.2019 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
14.7.-13.8.2019 Suljettu ikkuna
14.8.2019 Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta
6.10.-5.11.2019 Suljettu ikkuna
6.11.2019 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta

Sijoittajan kalenteri 2018

22.2.2018 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2017
Vko 13/18 Vuosikertomus vuodelta 2017
19.4.2018 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
8.5.2018 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
14.8.2018 Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta
6.11.2018 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta

Sijoittajan kalenteri 2017

24.1.-22.2.2017 Suljettu ikkuna
23.2.2017 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2016
28.2.2017 Osakkeenomistajan pyyntö saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi
Vko 13/17 Vuosikertomus vuodelta 2016
12.4.-10.5.2017 Suljettu ikkuna
20.4.2017 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
11.5.2017 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
16.7.-14.8.2017 Suljettu ikkuna
15.8.2017 Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta
10.10.-8.11.2017 Suljettu ikkuna
9.11.2017 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta

Sijoittajan kalenteri 2016

23.2.2016 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015
Vko 13/16 Vuosikertomus vuodelta 2015
21.4.2016 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
12.5.2016 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
18.8.2016 Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta
10.11.2016 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta

Sijoittajan kalenteri 2015

19.2.2015 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014
Vko 13/15 Vuosikertomus vuodelta 2014
23.4.2015 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
12.5.2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
18.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta
10.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta

Sijoittajan kalenteri 2014

21.2.2014 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013
Vko 13/14 Vuosikertomus vuodelta 2013
24.4.2014 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
8.5.2014 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
14.8.2014 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta
6.11.2014 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta

Sijoittajan kalenteri 2013

21.2.2013 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012
Vko 13/13 Vuosikertomus vuodelta 2012
25.4.2013 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
8.5.2013 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
15.8.2013 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta
7.11.2013 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta

Sijoittajan kalenteri 2012

23.2.2012 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2011
Vko 13/12 Vuosikertomus vuodelta 2011
26.4.2012 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
10.5.2012 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
16.8.2012 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta
8.11.2012 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta

Sijoittajan kalenteri 2011

24.2.2011 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2010
Vko 13/11 Vuosikertomus vuodelta 2010
27.4.2011 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
12.5.2011 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
16.8.2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta
8.11.2011 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta

Sijoittajan kalenteri 2010

25.2.2010 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2009
Vko 13/10 Vuosikertomus vuodelta 2009
21.4.2010 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
12.5.2010 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
19.8.2010 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta
11.11.2010 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta

Sijoittajan kalenteri 2009

19.2.2009 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2008
Vko 13/09 Vuosikertomus vuodelta 2008
21.4.2009 Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous
13.5.2009 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
19.8.2009 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta
12.11.2009 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta